Yazı Detayı
26 Şubat 2020 - Çarşamba 16:38 Bu yazı 1045 kez okundu
 
27 ŞUBAT DÜNYA RESSAMLAR GÜNÜNDE, RESMİN GÖZÜNDEN BİR BAKIŞ…
Nalan Koluman
batmanolay@gmail.com
 
 

Sanatsal ya da sanatsal olmayan bir insan eylemi olarak resim, yeniden bir yaratım olayıdır. Dönem dönem işlevi değişse de, aslında özünde barındırdığı bakış açısının semantiğinden ayrılmamıştır.  Etkilemeleri ve etkilenmeleri olağan seyri değiştirip, kimi zaman daha esaslı ilerlemesine bir set olmuştur. 
Resim, birey yaratımının ruhsal ve zihinsel boyuttaki özgürlüğün bir temsili olarak hareketini almıştır. Resim yapan kişi, bu yaratım sürecinde barok döneminin mekansızlığı ve figürlerin yüzlerine vuran ışık üzerinden ifade edilen hissin, Rönesans’ın, çıkış noktası olduğu Antik Yunan döneminin anatomi çalışmalarının taklidinin dinsel mitlenme yoluna giderek uçan çocuk figürleriyle gerçek üstücü bir yol izlemesi, Neo Klasik Dönemin resim tekniklerinin daha derinlikli bir biçimde kullanılması, Romantiklerin birey temelli hisleri doğanın buğulanmış atmosferiyle birleştirerek bir depresif ruha gitmesi, Empresyonistlerin resim yapma eylemini atölyelerden dışarı taşıran, gün ışığını baz alarak varlığı o anki renkleriyle çalışmaları, Realistlerin insanların gün içerisindeki rutin işlerini ele almaları, Süprematiklerin doğada var olan tüm varlıkların geometriksel özünden yola çıkarak renklendirme biçimiyle ifade etmeleri, Fovistlerin tüpten çıkmış çiğ boyalarla çalışmış oldukları doğa ve portrelerin çarpıcı yönü, Kübistlerin nesneleri parçalara bölerek bütünlüğü ifade etmeleri, Dadaistler’in sanatın fikir yönüyle ilgilenip her şeyin semantik yolla birer sanat objesi olabileceğine dair tavırda bulunmaları ve bu noktada kavramsal sanatın daha belirgin bir hareketle yayılmasını sağlayan süreçlere dahil olarak ilerlemiştir. Dönemlerin hegemonyası, resmin özgürlük alanını darlasa da toplumsal olayların kıvılcımında kendi kaderini tayin etme hakkıyla kendini var etme yoluna gitmiştir.


Resim, insanın kendisini ikinci kez var etme çabasıdır. Bireyin kendini arama çabalarının görsel ortamda sonuçlandığı ve kendi tanımını kendi duruşuyla tasvirlediği bir anlama yoludur. Toplumun farklı bir iletişim kanalıdır. Bireyselliğe ve toplumsallığa karşı safını belirleme olayıdır. Kendi gözünden ve kendi safından varoluşsal bir sorgulama biçimidir. Anlamak, bilmek, hesaplamak, tanık olmak, sorgulamak, yargılamak, isyan etmek, yaymak gibi zihnin tüm devinimsel noktaları bir araya getirerek taraflı ya da tarafsız bir çizgide durmaktır. Bazen her şeyi bazen hiçliği ifade eden sıfır noktasından uzak bir yerde aykırılığı temele alan, rahatsız eden, iğretileştiren, argolaşan bir ifadenin parçası olabilmektedir.

 
Etiketler: 27, ŞUBAT, DÜNYA, RESSAMLAR, GÜNÜNDE,, RESMİN, GÖZÜNDEN, BİR, BAKIŞ…,
Yorumlar
Haber Yazılımı