Yazı Detayı
16 Mayıs 2018 - Çarşamba 18:03 Bu yazı 2698 kez okundu
 
CENNETE NASIL GİRİLİR
HAYRETTİN ÖNEN
hayrettinonen@hotmail.com
 
 

“ Ümmetimin velileri amelleriyle (ibadetleriyle) değil, Allah’ın rahmetiyle cennete girerler dediğinde sahabe sorar: sen de mi ya Resulüllah? Peygamber Efendimiz buyururlar; evet ben de ama Allah beni rahmetinin ve fazlının içine aldı. (Hz. MUHAMMED s.a.v.);

Allah’ın rahmeti ise Allah’a ulaşmayı dilediğimiz zaman bize ulaşır. Allah’a ulaşmayı dilemeyenler ve inkâr edenlerin amelleri ne kadar çok olursa olsun tartılmayacaktır.

Allahütealâ rahim esmasıyla nefislerin kalplerine tecelli eder ve rahmet nurunu gönderir.

12/YÛSUF-53: Ve ben, nefsimi ibra edemem (temize çıkaramam). Muhakkak ki nefs, mutlaka sui olanı (şerri, kötülüğü) emreder. Rabbimin Rahîm esmasıyla tecelli ettiği (nefsler) hariç. Muhakkak ki Rabbim, mağfiret edendir (günahları sevaba çevirendir). Rahîm'dir (rahmet nurunu gönderen ve merhamet edendir).

Doğuşlarından itibaren insanların nefslerinin kalpleri afetlerle doludur.

Bir insan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, nefsinin tezkiye olması, temizlenebilmesi, kurtuluşu hiçbir zaman mümkün değildir. O insan dünya hayatını yaşadığı halde Allah'a göre ölüdür. Çünkü gözlerindeki hicab-ı mesture ile baktığı için irşad makamını başka insanlardan ayıramaz. İrşad makamının söylediklerini kulakları duyar ama kulaklarında vakra olduğu için anlayamaz, mânâsına varamaz. Kalbinde ekinnet olduğu için kalbine indirdiği konuları idrak edemez. Bu ekinnet idraki önler

Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun kalbindeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Gördüğü anda da bu ayet gereğince Rahîm esmasıyla o insana tecelliye başlar. Bu tecelli, o insanı ölüyken diriltir. Kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi, kulaklarındaki vakrayı, kalbindeki ekinneti alır, yerine ihbatı koyar. Artık kişi irşad makamına sadece bakmaz, onu görmeye başlar. Kişinin kulakları irşad makamının irşada dair söylediği şeylerin manasını anlamaya başlar. Ve kişinin kalbindeki idraki önleyen ilâhi bilgisayar (ekinnet) alınıp, yerine idraki sağlayan başka bir ilâhi bilgisayar (ihbat) takılınca, kişi kalbiyle idrak etmeye başlar.

Ve böylece gözleri görmeyen, kulakları duymayan ve idrak edemeyen bir kişi olması hasebiyle ölüyken; Allah'ın Rahîm esmasıyla tecellisi üzerine; gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Böylece kişi ölüyken diriltilmiştir.

4/NİSÂ-175: Böylece Allah'a âmenû olanları (ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenleri) ve O'na (Allah'a) sarılanları ise, (Allah) kendinden bir rahmetin ve fazlın içine koyacak ve onları, kendisine ulaştıran “Sıratı Mustakîm”e hidayet edecektir (ulaştıracaktır).

Burada Kur’an’ı Kerim'deki en büyük gerçeklerden biriyle karşı karşıyayız. Allahütealâ, Sırat-ı Müstakim dediğimiz zaman Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran yol olduğunu söylüyor. Demek ki Sırat-ı Müstakim bir yol ki insanların ruhlarını Allah'a ulaştırıyor. Dikkat edin ki, Kur'an’ı Kerim meallerinde Sırat-ı Müstakim'in tarifi yapıldığı zaman (eski kitaplarda Sırat-ı Müstakim'in tarifi yapıldığı zaman) tarifler şöyle veriliyor; Sırat-ı Müstakim doğru yoldur, Allah'ın dosdoğru yoludur, ana caddedir, insanların hangi tarzda hareket edeceklerini gösteren kaidelerin uygulandığı yoldur ve buna benzer belki yüz çeşit açıklama. Ama Sırat-ı Müstakim nedir diye sorduğunuz zaman eski kitapların hiçbirinde (yani mürşidler tarafından yazılan kitapların dışında diğer âlimlerin yazdığı hiç bir kitapta) Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran yol olduğu belirtilmemiştir, işaret edilmemiştir. Oysa, net olarak görünüyor ki, (bu ayeti kerimede net olarak görünüyor ki) Sırat-ı Müstakim insanların ruhlarını ister ölmeden evvel ister öldükten sonra Allah'a ulaştıran yoldur.

18/KEHF-105: İşte onlar, Rab'lerinin âyetlerini ve O'na mülâki olmayı (ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasını) inkâr ettiler. Böylece onların amelleri heba oldu (boşa gitti). Artık onlar için kıyâmet günü mizan tutmayız.

Bir önceki ayet-i kerimede bahsedilen kişiler Allah'ın ayetlerini, hidayeti, ruhun ölmeden Allah'a mülâki olmasını yalanlamakta, inkâr etmektedirler. Onların amellerinin heba olması, yani boşa gitmesi ifade edilmektedir. Onlar ruhlarını ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemeyenlerdir. Amelleri boşa gittiği için gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Çünkü bu durumda kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla olacaktır.

23/MU'MİNÛN-103: Ve kimin mizanı (sevap tartıları) hafif gelirse, işte onlar, nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacak olanlardır.

39/ZUMER-65: Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: "Gerçekten eğer sen şirk koşarsan (Allah'a ulaşmayı dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun." diye vahyolundu.

Allahütealâ, Son Nebî (Peygamber) Peygamber Efendimiz (S.A.V)'e de O'ndan evvelkilere de aynı şeyi vahyetmiştir:

"Gerçekten eğer sen şirk koşarsan yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun."

Rum 31 ve 32, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor.

10/YÛNUS-7: Muhakkak ki onlar, Bize ulaşmayı (hayatta iken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı) dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır ve onunla doyuma ulaşmışlardır ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardır.

10/YÛNUS-8: İşte onların kazandıkları (dereceler) gereğince varacakları yer ateştir (cehennemdir).

25/FURKÂN-21: Ve Bize mülâki olmayı (ulaşmayı) dilemeyenler: “Bize de melekler indirilmesi veya Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi?” dediler. Andolsun ki onlar, kendi nefslerinde kibirlendiler ve büyük taşkınlık ederek haddi aştılar.

Burada Allahütealâ, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsetmektedir. Melekler gönderilmeli ve Rab'lerini görmeleri gerekir." diye düşünmektedirler. Kibirliler ve haddi aşmış durumdadırlar.

10/YÛNUS-45: Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten başka kalmamışlar (bir saat kalmışlar) gibi onları toplayacak (haşredecek). Birbirlerini tanıyacaklar (aralarında tanışacaklar). Allah'a mülâki olmayı (Allah'a ölmeden önce ulaşmayı) yalanlayanlar, hüsrandadır (nefslerini hüsrana düşürdüler). Ve hidayete eren kimseler olmadılar (ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıramadılar).

Bu ayet, hidayetin Allah'a mülâki olmak demek olduğunu bir defa daha ispat etmekte, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak olduğunu bir defa daha anlatmaktadır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi, hidayete erecekti ama yalanlıyor, tekzip ediyor. Allahütealâ: "Onlar hidayete ermediler." diyor.

Allahütealâ, Kehf Suresinin 105. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylemektedir.

Burada Allahütealâ, iki hususu birleştirerek hidayetin, Allah'a mülâki olmak olduğunu kesinleştirmiştir. Bu ayet-i kerime, Al-i İmran Suresinin 73 ve Bakara Suresinin 120. ayet-i kerimesiyle illiyet rabıtası içindedir.

Burada da Allahütealâ aynı şeyi bir defa daha söylemiştir: "Allah'a mülâki olmayı, ulaşmayı yalanlayanlar, onlar hidayete ermediler."

Yalanlamasalardı, dileselerdi, hidayete mutlaka ereceklerdi.

32/SECDE-10: Ve dediler ki: "Biz yerde (toprağın içinde) (toprağa) karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız?" Hayır, onlar, Rab'lerine mülâki olmayı (ulaşmayı) inkâr edenlerdir.

Kıyâmet günü yeniden dirildiğimiz zaman vücudumuzda ruhumuz olmayacaktır. Nefsimiz de berzah âleminden gelip fizik vücudumuzun içine sonradan girecektir.

Allah’a ulaşmayı dilediğimizde şirkten kurtulacağız ve takva ehli olacağız Rum-31. Allah günahlarımızı örtecek Enfal-29. Mürşidimize tabi olunca örtmüş olduğu günahlarımızı sevaba çevirecek Furkan-70. Sevapları günahlardan çok olanlar takva ehli cennete gidecektir-Müminun-102, Kaf-31.

Allah razı olsun.

 
Etiketler: CENNETE, NASIL, GİRİLİR,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
29 Ağustos 2018
İMANI ARTAN MÜMİNLER-4
5387 Okunma.
15 Ağustos 2018
İMANI ARTAN MÜMİNLER-3
4859 Okunma.
08 Ağustos 2018
İMANI ARTAN MÜMİNLER-2
4521 Okunma.
01 Ağustos 2018
İMANI ARTAN MÜ’MİNLER-1
4399 Okunma.
24 Temmuz 2018
ŞEYTANIN İSTEDİĞİNİ GÖSTERİP İŞİTTİRDİĞİ İNSANLAR
5417 Okunma.
18 Temmuz 2018
KENDİNE GEL İNSANOĞLU ÖLÜM VAR ÖLÜM...!
8463 Okunma.
11 Temmuz 2018
UYKU İLE ÖLÜM VE RÜYALAR
4902 Okunma.
04 Temmuz 2018
CEZALAR CAYDIRICI OLMALIDIR
4625 Okunma.
27 Haziran 2018
İNSANLARA ALLAH’IN SÖYLEMEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEYEREK, ALLAH İLE ALDATANLAR-3
4976 Okunma.
20 Haziran 2018
İNSANLARA ALLAH’IN SÖYLEMEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEYEREK, ALLAH İLE ALDATANLAR-2
4888 Okunma.
13 Haziran 2018
İNSANLARA ALLAH’IN SÖYLEMEDİĞİ ŞEYLERİ SÖYLEYEREK, ALLAH İLE ALDATANLAR-1
5222 Okunma.
10 Haziran 2018
TUTULMAYAN ORUÇUN KEFFARETİ
2673 Okunma.
06 Haziran 2018
ZEKÂTLARINI VERMEYENLER
2645 Okunma.
03 Haziran 2018
Kur’ân-ı Kerim mürşid midir?
5570 Okunma.
31 Mayıs 2018
CENNET KADEMELERİ 7 KAT, 8 BÖLÜMDÜR
3636 Okunma.
27 Mayıs 2018
ALLAH’IN GÖK KATLARI KİMLERE AÇILMAZ;
2863 Okunma.
23 Mayıs 2018
SIRATI MÜSTAKİM Mİ? SIRAT KÖPRÜSÜ MÜ?
2978 Okunma.
20 Mayıs 2018
CENNETLERE GİDECEK OLANLAR VE CEHENNEMLERE GİDECEK OLANLARA SORULACAK SORULAR,
3233 Okunma.
09 Mayıs 2018
ALLAHA ULAŞMAYI DİLEMEYENLERİN İBADETLERİ-2
3299 Okunma.
02 Mayıs 2018
ALLAHA ULAŞMAYI DİLEMEYENLERİN İBADETLERİ-1
3330 Okunma.
25 Nisan 2018
BİR KADIN…
3037 Okunma.
18 Nisan 2018
Seviyorum Diyebilmek…
3290 Okunma.
11 Nisan 2018
KAÇ ÇEŞİT TÖVBE VARDIR
2303 Okunma.
04 Nisan 2018
CENNETLİK VE CEHENNEMLİK OLANLAR
1559 Okunma.
28 Mart 2018
İMAN VE İSLAM (4)
509 Okunma.
21 Mart 2018
İMAN VE İSLAM (3)
512 Okunma.
07 Mart 2018
İMAN VE İSLAM (2)
574 Okunma.
28 Şubat 2018
İMAN VE İSLAM (1)
497 Okunma.
14 Şubat 2018
SAİD NURSİYİ HACET NAMAZIYLA GÖREN TALEBELERİ
678 Okunma.
07 Şubat 2018
HZ. İSA GÖKTEN İNECEK, MEHDİ A.S.’MIN ARKASINDA NAMAZ KILACAK VE ONA YARDIM EDECEKTİR
2013 Okunma.
31 Ocak 2018
EHL-İ BEYT NE DEMEKTİR?
631 Okunma.
24 Ocak 2018
DİNİ “BİR UCUNDAN” YAŞAMAK APAÇIK BİR KAYIPTIR
559 Okunma.
17 Ocak 2018
KIYÂMET NASIL KOPACAK-3
589 Okunma.
11 Ocak 2018
KIYÂMET NASIL KOPACAK-2
552 Okunma.
03 Ocak 2018
KIYÂMET NASIL KOPACAK-1
669 Okunma.
27 Aralık 2017
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR-2
547 Okunma.
20 Aralık 2017
BAŞLANGIÇTA İNSANLARIN DURUMU NEDİR-1
530 Okunma.
13 Aralık 2017
HIRS FELAKETTİR
648 Okunma.
07 Aralık 2017
ADALET
721 Okunma.
29 Kasım 2017
SURİYE VE İMAM MEHDİ
2615 Okunma.
26 Kasım 2017
Yıpratılan kurum İŞKUR
1103 Okunma.
22 Kasım 2017
ATEŞE DAVET EDEN İMAMLAR
607 Okunma.
15 Kasım 2017
ALLAH İLE KUL ARASINA KİMSE GİREMEZ Mİ?
720 Okunma.
08 Kasım 2017
Ahir zaman fitnesi DECCAL
743 Okunma.
01 Kasım 2017
SEVEN SEVİLİYOR DEMEKTİR
638 Okunma.
25 Ekim 2017
Hangi hayatları örnek alıyoruz?;
623 Okunma.
Haber Yazılımı