Yazı Detayı
22 Mayıs 2019 - Çarşamba 15:55
 
ÇOCUK HAKLARI
Av. Fuat Kaya
batmanolay
 
 

 

Çocuk kavramı

Türk Medeni Kanunu’na göre ergin olma yaşı 18’dir.(TMK m.11) ancak bunun istisnaları da mevcuttur. Şöyle ki;

Kanun 15 beş yaşını doldurmuş kişi kendisinin ve velisinin rızası ile mahkemece ergin kılınabilir demiştir yine Türk Medeni Kanunu evlenme yaşı olan (olağan üstü hallerde on altı yaşını tamamlaması yeterli olacaktır) on yedi yaşını doldurmuş bireylerin evlenmeleri durumunda ergin kılınacaklarını belirtmiştir. Türk Medeni Kanunu’nda ergin olma yaşının on sekiz olmasının nedeni ise kişi her ne kadar fiziksel olarak on üç-on dört yaşlarında ergin olsa da kanun koyucu burada iradi erginliğin de fiziksel erginliğe eşitlenmesini amaçlamaktadır.

Çocuk hakları kavramı

Kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel bir kavramdır. Evrensel olarak kabul edilmesinin en önemli nedeni Çocuk Hakları Sözleşmesidir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 197 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Ayrıca ülkemizde çocuk haklarına özgü 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu bulunmaktadır.

Çocuk hakları kavramının her ne kadar evrensel olduğunu belirtsek de maalesef şu anda dünyanın her yerinde psikolojik ve fiziksel şiddet gören, cinsel sömürüye maruz kalan çocukların sayısı ciddi rakamlarla ifade edilmektedir. Yine eğitim hakkı, barınma hakkı, sağlık hakkı ve yaşama hakkı ihlal edilen, kısıtlanan milyonlarca çocuk bulunmaktadır.

Türkiye ve Batman özelinde düşündüğümüzde ise çocuk işçiler sorunu, mülteci çocukların sorunları ve suça sürüklenen çocuk sorunu ciddi bir şekilde görülmektedir. Çocuk işçilerin çoğunun eğitim hakkı kısıtlanmış veya ağır işlerde çalıştırılarak sağlık hakları ihlal edilmektedir. Bu durum çocukların gelişimi konusunda büyük bir sorun teşkil etmektedir. Yine aynı şekilde mülteci çocuklar sorunu çok büyük önem arz etmektedir. Ne yazık ki mülteci çocuklarının çoğu barınma, eğitim, sağlık haklarına erişimi kısıtlı bir haldedir.

Bu sorunların iyileştirilmesi amacıyla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yanı sıra çeşitli sivil topum örgütleri, meslek örgütleri çalışmalar sürdürmektedir.

Türk Ceza Kanunu ise suça bulaşmış çocuklar için suça sürüklenen çocuk demeyi tercih etmiştir. Bunun sebebi bu çocukların sosyal, ekonomik ve toplumsal problemlerden, çevresel etkenlerinden ötürü suça sürüklendiği kanısında olmasıdır. Aynı zamanda suça sürüklenen çocuklar bulaştıkları suçlar sebebiyle cezalarında indirim yapılmaktadır. Bunun bir sebebi de henüz çocuk yaşta oldukları topluma kazandırılma ihtimallerinin yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu yazı da ki en temel amaç bu yazıyı okuyan çocuk bireylerin haklarını bilmesi ve bu hakların kısıtlandığını düşündükleri zaman nereye başvuracaklarını bilmelerini sağlamaktır.

Öyle ki, Batman Barosu Hak Temelli Eğitim seminerleri adı altında Batman’da bulunan okulların çoğuna gitmiş İnsan Hakları, Kadın Hakları ve Çocuk Haklarını değerli meslektaşlarımın iştirakı ile anlatarak büyük bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiştir. Çocukların geleceğimiz olduğu ve bilinçli bireyler olarak kendi haklarını bilmeleri gerekmektedir. Bu husus şüphesiz onları daha korunaklı yapacaktır. Sadece kendilerinin değil etrafında psikolojik şiddet, fiziksel şiddet gören cinsel sömürüye maruz kalan çocuklar gördüğünde gerekli mercilere başvurarak telafisi güç zararların önüne geçebileceklerdir. Özetle;

Çocuk haklarının ihlal edilmediği bir dünya için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.

Çocuklarımıza susmayı değil, haksızlık karşısında durabilmeyi hakkını savunmayı ve bunu dile getirmekten çekinmemeyi öğretmemiz gerekir.

Çocuklara karşı işlenen suçlarda başvurulabilecek kurum ve kuruluşlar;

Kolluk Güçleri (Polis,Jandarma) – 155,156

İlgili Sivil Toplum Örgütleri

Batman Barosu Çocuk Hakları Merkezi- 04882123751

Cumhuriyet Başsavcılığı

 
Etiketler: ÇOCUK, HAKLARI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
Haber Yazılımı